Tag: 15 Boli

Quán bar trực tiếp, January 3- trong vòng 6-2 vừa kết thúc chiến thắng Crotone của Inter Milan, Lukaku đã ghi được phân 50 mục tiêu trong s ự nghiệp của Inter và 59 trong các trận đầu thập niên.Tuy nhiên, mô hình đó đã phủ nhận mối quan hệ của cô ta với zaniolo.Nói về trạng thái tinh thần của đội, chúng tôi đã để lại một ấn tượng quan trọng rằng Milan có thể thắng bất kỳ trò chơi nào