Tag: Ali đã phái chín trợ lý đến Sun-In-zhen

Trong vòng thứ tư, núi đã điểm, MOI Gómez trúng, và s ố điểm tổng của Chelsea là 4-4 Villarre.Tuy nhiên, chương trình thể thao trực tiếp của Sky đã chỉ ra rằng Messi và gia đình anh ấy vẫn còn ở Barcelona.Đây là ảnh hưởng của Messina, không chỉ ở Paris, mà còn ở thế giới bóng đá thế giới. là cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch s ử bóng đá đến Paris Quốc hội.