Tag: Anh ta có cơ hội

Cho đến nay, Gordinski đã chơi 25 games với Baytrí Munich, góp phần 7 phạt và 8 hỗ trợ. Ông ta là lực chính tuyệt đối của đội ở vị trí giữa sân và trung tâm giữa với tấn công và phòng thủ tốt.Mỗi khi anh ta chạm vào quả bóng, điều gì đó xảy ra và đó là lý do tôi tìm anh ta.Tôi đã nói từ rất lâu rằng ông có thể chơi trong thời gian Arsene, với cách ông ta chơi