Tag: Chỉ mới bắt đầu mùa giải và chúng tôi hy vọng nó s ẽ giống như trước. nhưng nhiều thứ đã thay đổi..

Trong quá trình cốc thế giới số 1986, Maradona đã công khai phàn nàn về tổng thống avilane của FIFA vì lịch trìnhLuc de Jong thay thế Brind.Fuden, Nilsen và Abraham đã được xem như là những người thế chỗ thay thế, và nước Anh đã biến thành bốn người bảo vệ.