Tag: chúng ta s ẽ thấy một đội có tất cả sức mạnh để chiến thắng..

Không bao giờ dễ dàng để giành giải đấu, nhưng chúng t ôi đã thực s ự làm việc chăm chỉ và tôi không có cơ hội để cho mình thấy, mặc dù tôi có mặt tốt.Martinez nói: “Basseuyaai đã giúp chúng ta nhiều, ông ấy là xạ thủ, ông ấy bắn rất chính xác, như phẫu thuật.Về ba thất bại gần đây, Gator chỉ rằng: “Chúng ta không nên tập trung vào cá nhân, chúng ta nên xem xét toàn bộ