Tag: Chúng tôi hy vọng quý vị tôn trọng s ự riêng tư của gia đình cậu bé vào giây phút bi thảm này..

The first 22 minuts, malos low pass, Tyson within the edge of the Hạn chế area shot into the netChúng ta luôn có thể thấy dê nhổ vào găng tay của họ trong trò chơi, đó là để tăng ma sát của găng tay.Ngay phút thứ mười bốn, Paris dẫn đầu, sau khi đụng vào tường, hai cái ván và DiMaria đẩy quả bóng vào khu vực cấm. Quả bóng được cứu bởi gôn hút Mulan, và Nejim ở giữa tạo thêm một cú đấm bổ sung. Paris dẫn đầu 1-0!The first 19 minute, creer Tổn thương đã được thay thế bởi Dagoba, Paris buộc phải thay thế sớm.