Tag: chúng tôi không hiểu tại sao họ có thể cho chúng tôi đi du lịch trong thời tiết như vậy.Thế có được không?Caroline Hansen