Tag: công việc của de GED tốt

Hiện tại, tất cả các đội ở Châu Âu đang giảm chi phí của họ. không ai phủ nhận khả năng thuê họ là bán được chúng. nhưng nếu một đội bóng s ẵn sàng trả to àn bộ lương của họ, thì họ sẽ không loại trừ khả năng thuê họ đâu.Trong một phút khúc xạ, Barkley có bóng bên ngoài khu hình phạt và bị trúng trước cuộc tấn công của Arnold, quả bóng đã chạm vào chân Arnold và đã tự nhiên vẽ ra một cái cầu. Cậu ta chạy thẳng vào góc chết của mục tiêu và vào lưới.(Raleigh)