Tag: Connolly đã phạm sai lầm. Liverpool đã thoát được..

Tình hình hiện nay của Umm, có còn tiếp tục được không?Tôi nghĩ ummi đã hồi phục tốt và đang tìm nhịp điệu của trận đấu.Trong bất cứ trường hợp nào, Cross đã gửi ra năm hỗ trợ trong năm trận cuối cùng sau năm lần hỗ trợ khác trong trò chơi này.Trong cốc của nhà vua, nếu chúng ta có hiệu quả và may mắn, nó có thể đảo ngược.