Tag: họ đang làm rất tốt và sẽ là một đối thủ thực sự khó khăn..

Sẽ có ảnh hưởng gì đến chiến thắng trong vòng tới của đội ở Barcelona?Nó rất quan trọng để chiến thắng nó có thể nâng cao tinh thầnChúng tôi muốn thoát khỏi những tổn thất trước đây càng sớm càng tốt và chúng tôi đã làm điều đó tối nay, Bell nóiAtlanta rút vào chủ nhật và Inter đã thắng danh hiệu đầu tiên của Serie A trong 11)}một năm bốn lần trước lịch trình.