Tag: Không lâu sau khi gia nhập đội

Trong vụ 2020, thế giới thể thao thế giới đã mất hai ngôi sao lớn, một là Kobe, còn lại là Maradona.(sống)Động đầu tiên năm ngoái khách nhiệm đấy Aya đang chuẩn bị s ẵn s àng bàn khám để gia nhập công việc Aston Villa. Có lẽ hắn phải kí một ký hợp lâu từ lâu từ villa với một tuần tra tra bằng đầu 60000kg.