Tag: Không sao đâu Mặc dù nhà vô địch Pháp Paris Saint Germain và Inter Milan có liên hệ với anh ta

Nếu Lukoku không phải là đội trưởng, sẽ không có nhà lãnh đạo bóng bầu dục.Hợp đồng với Manchester United s ẽ vào năm cuối mùa hè này. Manchester United cũng sẵn sàng bán cho anh ta vào mùa hè này để tránh mất việc rời đội một năm sauBạn của Manchester United danh s ách cầu thủ Tháng Tháng Năm bao gồm lindeerov, Cavani và Greenwood