Tag: làm tăng số mục tiêu vào mùa Hội Đồng thời cho tới mười. Thêm một cầu thủ Đức già