Tag: Mặc dù không cố ý

Độ khẩn:Về mặt kinh tế, tôi sẽ chọn bán Messina vào thị trường chuyển giao mùa hè, điều đó tốt cho cả việc giảm lương và tăng thu nhập, bình luận được phát biểu trong cuộc phỏng vấn tuần này.Tuy nhiên, trong thời gian thay đổi này, Lampard đã lôi kéo được s áu hay bảy cầu thủ đấy. thậm chí có khả năng Chelsea sẽ lùi bước đấy.