Tag: Mục tiêu lớn nhất của Barcelona là để tiêu diệt Dembe trong mười ngày cuối của cửa s ổ mùa đông..

Nửa thứ hai rất khó khăn, nhưng vẫn còn cơ hội tốt.Tháng Ba, gần đây, huyền thoại Brazil, tên “Bailey”, được chụp hình khi lái chiếc Toyota cổ bốn tuổi.Tôi không nghĩ m ình quá khắc nghiệt, một số sai lầm của anh ta không thể tha thứ.