Tag: Nhưng tôi nghĩ một trong những điều đáng chú ý nhất là giáo sĩ..

Với sự khiêm tốn và tốt đẹp, ngài đã dẫn chúng tôi đến kết thúc ba mươi năm chờ đợiCó thể hình dung là chúng ta s ẽ bắt đầu thu thập chữ ký từ bộ 3 hay 24. Giáng sinh sẽ ở dãy 25th, và ngày hôm sau tất cả chúng ta đều biết đó là một ngày rất quan trọng, San Esteban.Theo tiếng chuông, s ự tồn tại của Zidane là trở ngại lớn nhất cho sự trở lại của anh ta ở thứ thật Madrid. Bell nói rằng nếu Zidane bỏ đi vào cuối mùa, chuông cũng sẵn sàng trở về thứ gì đó.