Tag: nước Pháp ở phía bên kia nước Anh đã bật đèn giao thông cho Messi: theo lệ

Pháp lãnh đạo Kazakhstan 2-0Pháp 1-0, mbape Pháp 2-0, mbape Pháp 3-0, mbape Kỳ, mạn trái của khu vực giới hạn Olympic đặc biệt, điểm chính của Benzema bị bắn vào góc gần,4-0Đầu đề: một cựu nhân: Harlen phải tìm một sự thuyên chuyển và đề nghị anh ta chơi ở phòng giải đấu lần đầu. Một nhân viên mới: Harlen phải tìm một sự thuyên chuyển và đề nghị anh ta chơi tại phòng khách VIP.