Tag: ông ta đã thay thế zilwell.

Xét theo lịch trình và vết thương mùa này, chúng ta cần rất nhiều người.Barca 3-0 CETA (5-3-2): 1-bilal; 2-marino, 18 edu (46, 27 baesa), 24 Murallo, 29 Fontane (32, 4-n-arauho), 15 orasa; 10 Vega (60, 9-nourito), 14 Tapia, 6-denis Suarez; 11 Moore (60′,9-nourito)22 Mina, 10 ASPL, Barcelona (4-2-3-1): 13 nett; 20 Roberto, 3-pique, 15 Langley, 18 Alba; 5-busquets, 21 Dejon; 10 Messi, 14 Coutinho (72, 16 PERMI), 22 Fatima (72, 17 trinko; 7-zenmann (45 ngoái, 30-r-arauho) kỹ thuật thống kê, CETA player score, Barcelona player (sko)(Raleigh)