Tag: Quản lý Manchester United

Trong bàn bây giờ của giải hạng nhất Manchester United đã điểm 33 với 10 thắng, 3 bốc và 3 thua, thứ nhì trong bànTrận đấu của Manchester United chống lại Istanbul là một ngạc nhiên lớn, và bọn quỷ đỏ đảo ngược 1-2 xa nhàAli, người đã gia nhập Tottenham từ hào trong tháng Một trong những ngoại lệ, là một trong những ngoại lệ. Tottenham đã đưa anh ta từ Wigan đến chân trắng Hart Lane với giá trị thực còn thấp hơn giá trị thực của anh ta