Tag: Ronaldo không có cơ hội đánh lại Messina!Không có Barcelona FC.

Bởi vì nếu chúng ta làm vậy, khi nào chúng ta nên chơi?Chúng t a đều biết đó là một năm rất khó khăn và t ôi không nghĩ dừng trò chơi s ẽ tạo ra sự khác biệt lớn.Tôi nghĩ SAC đang đi đúng con đường lúc này với một nhóm bạn bè và gia đình ủng hộ người giúp ông ấy gầy dựng sự tự tin và giữ chân mình trên mặt đất, ông ấy nói:Các cầu thủ còn nản lòng hơn bất cứ ai bởi vì họ biết họ đã thua vì họ không làm 100 phần trăm, nhưng chỉ có vậy thôi.