Tag: Theo phóng viên Ekrem Konur

Vị trí gần đây của người Tây Ban Nha như một con ngựa được thăng chức, thành tích của người Tây Ban Nha trong ba vòng đầu là hai lần rút và một mất.Cựu đại úy Casillas thực tế… đã chất vấn đề việc chọn giải thưởng quả bóng vàng.Trận chiến cho Harland đã bắt đầu