Tag: Trong lịch sử giải vô địch

Và người trong vị trí quản lý rất quan trọng.Tôi biết, t ôi muốn tận hưởng công việc của mình, nhưng tôi không biết nó sẽ kéo dài bao lâu, tôi không nghĩ về nó, tôi chỉ làm việc của mình.Ông ấy nói tôi rất ngạc nhiên khi không nhìn lại quá khứ di sản của Barcelona phải được bảo quản.