Tag: ước muốn lớn nhất của Zidane ở giữa chiến trường là chiếm một vùng không gian..

Theo truyền thông Ý La Gazzotta dello Sport, cả Casey và Milan đều muốn hủy hợp đồng của họ. Người chơi chỉ muốn ở lại MilanCó thể anh ta đang kiểm tra bên ngoài, nhưng tôi có thể nói ưu tiên hàng đầu của anh ta là kiểm tra xem bóng có bị giới hạn không.Mặc dù nhà quản lý đoàn không có quyền quyết định cuối cùng, nhưng họ có thể dùng nó để thúc đẩy CLB và Hội Tương đối thay đổi thái độ của họ. Tuy nhiên, đề nghị này cũng có thể tạo ra s ự khác biệt giữa các đội nhỏ và tiểu đội có độ sâu băng không mạnh.