Tag: Vào bốn mươi phút đầu tiên

Độ khẩn cấp: Độ khẩn cấp:Độ phân cao: Độ khẩn cấp:Cũng đáng được nhắc đến là Sancho chỉ đạt được hai đích trong lần đầu tiên của Manchester United, trong khi anh ta đã ghi hai điểm trong ba trận cuối cùng.