Tag: việc mở rộng hợp đồng đã cắt đứt tin đồn về mối quan hệ của ông ta với Bayern Munich. Trước đó